مسابقات acm

مسابقه acm

دانشجویان کارشناسی علاقمند به شرکت در مسابقات acm حداکثر تا روز سه‌شنبه ۲۸ مهر به دکتر جهانگرد یا دفتر انجمن علمی کامپیوتر مراجعه نمایند یا از طریق پست الکترونیک اعلام آمادگی نمایند.

دانشجویان ارشد (به خصوص ورودی ۹۴) که تجربه شرکت در این مسابقات دارند یا علاقه به همکاری در زمینه آموزش دارند نیز تا روز سه‌شنبه به دکتر جهانگرد مراجعه کنند یا از طریق پست الکترونیک اعلام آمادگی نمایند.

بر اساس هماهنگی‌های انجام شده دانشجویان همکاری کننده در این مسابقات از مزایای خاصی بهره مند خواهند شد.

Email: Jahangard@yazd.ac.ir