دوره آموزشی برنامه نویسی ربات های فوتبالیست دو بعدی

page01

نام شما

ایمیل شما

شماره تماس

دانشگاه
 یزد سایر دانشگاه ها

مقطع تحصیلی
 کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا

ترم تحصیلی

زبان برنامه نویسی

* توضیحات بیشتر را اینجا کسب کنید.

*تمام فیلد ها الزامی می باشد.